Liên hệ

CÔNG TY CP XỬ LÝ PHẾ LIỆU RẮN VIỆT NAM

Địa chỉ: CCN Hòa Hội, Hòa Hội, Châu Thành, Tây Ninh.
0276.221 8888 - 0276.221 6666
info@daucaosu.com
www.daucaosu.com
Thông tin đặt hàngX